Συλλογές

000 ΓΕΝΙΚΑ : Βιβλία Φραγκοχιώτικα από 1501 έως 1901 και μετά, Γραμματικές ελληνικές, Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος 1501 έως 1900, Ορθοδοξια, Διάφορα βιβλία τέχνης μεγάλο σχήμα, Γενικού ενδιαφέροντος, Άλμπουμ - Βιβλία τέχνης, Λατινικό Σεμινάριο, Αγία Γραφή, Πατρολογία Migne, Εγκυκλοπαίδειες, Sources Chrétiennes, Corpus Christianorum, Βιβλία 16ος έως 19ος αιώνας.

100 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ : Εισαγωγή στη φιλοσοφία , Δοκίμια, Λογική, Φιλοσοφία της Γλώσσας, Μεταφυσική- Οντολογία, Κοσμολογία, Theilard de Chardin, Γνωσιολογία - Αισθητική - Ψυχολογία, Συλλογή : Ψυχολογία και ζωή, Ανθρωπολογία, Φιλοσοφία της θρησκείας - Θεοδικία, Ηθική, Κοινωνική, Πολιτική ηθική, Κομμουνισμός, Ολοκρατία, Μαρξ, Εργασία, Παιδαγωγική, Εκπαίδευση, Φιλόσοφοι, Αρχαίοι φιλόσοφοι, Νεότεροι φιλόσοφοι, Ιστορία της φιλοσοφίας, Βιογραφίες

200 ΘΕΟΛΟΓΙΑ : Γενικά περί θρησκείας, Πνευματισμός, θεοσοφία, μασονία, Συλλογή : Cogitatio Fidei, Αθεΐα, Ισλάμ- Ιουδαϊσμός, Ιστορία των θρησκειών, Διάφορα, Ιστορία της θεολογίας Αγία γραφή, Συλλογή : Lectio Divina, Συλλογή : Études Augustiniennes , Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, Βίος του Ιησού, Συνοπτικοί - Πράξεις Αποστόλων, Πατρολογίες, Λατινική πατρολογία, Μεγάλοι Συγγραφείς, Θωμάς Ακινάτης, Συλλογή : Theologie , Χριστολογία, Λειτουργική, Εκκλησία, Ιστορία της εκκλησίας Μαριολογία, Εσχατολογία, Κατηχητική, Ποιμαντική, Μη καθολικές εκκλησίες, Ανατολικές εκκλησίες, Μοναχικά Τάγματα, Βίοι Αγίων

300 ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ : Οικογένεια, Κράτος, Οικονομία, Δίκαιο - Διακυβέρνηση, Ελληνική Πολιτεία, Κοινωνικά θέματα, Εργασία, Πρόνοια - Ασφάλιση, Παιδεία, Διεθνής κοινωνία, Ιστορία του Πολιτισμού- Λαογραφία, Λαϊκές παραδόσεις - Εθνογραφία - Άθληση

400 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ : Φιλολογικά αφιερώματα, Επετηρίδες, Συγκριτική Φιλολογία, Ελληνική Φιλολογία, Παιδικές εκδόσεις (Ελληνική λογοτεχνία), Λατινική Γλώσσα, Γαλλική Γλώσσα, Άλλες αρχαίες γλώσσες, Άλλες σύγχρονες γλώσσες, Λεξικά Διάφορα

500 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ : Αστρονομία, Μαθηματικά, Φυσική-Χημεία, Βιολογία - Βοτανική - Ζωολογία, Ιατρική, Αρχαιολογία - Παλαιοντολογία, Αρχαία Ελλάδα, Αρχαία Ρώμη, Χριστιανική Αρχαιολογία, Γεωλογία - Διάφορα

600 ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ : Ιγνατιανά Κείμενα - fontes, Μικρά τευχίδια (Περί Τάγματος), Καταστατικό - Γενικές Συνελεύσεις, Κείμενα Γενικών Ηγούμενων, Πνευματικότητα του Τάγματος του Ιησού, Συλλογή Christus, Ευλάβεια προς την Ιερά Καρδιά, Συλλογή Supplement Vie Chretienne, Πνευματικές Ασκήσεις, Ιεραποστολές του Τάγματος, Βιβλία που αναφέρονται στο Τάγμα, Τάγμα 16ος, 17ος, 18ος αιώνας , Ιστορία του Τάγματος, Ιστορία του Τάγματος στην Ελλάδα, Βίοι Αγίων, Βιογραφίες Ιησουιτών, Acta Romana SJ. Sommervoguel

700 ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ : γενικά, Albums - Βιβλιοθήκη π Μιχ. Ρούσσος, Αισθητική, Ζωγραφική - Σχέδιο - Γλυπτική, Αρχιτεκτονική, Μουσική, Θέατρο- Χορός, Θεατρικά έργα, Κινηματογράφος - Φωτογραφία, Μονές /ναοί, Ιστορία της Τέχνης

800 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ : Γενικά περί λογοτεχνίας, Αρχαία Ελληνικά - Μελέτες, Συλλογές/Ελληνικά διάφορα, Βυζαντινή Λογοτεχνία, Νέα Ελληνικά/Μελέτες Λατινική Λογοτεχνία /Μελέτες, Γαλλική λογοτεχνία /Μελέτες, Ξένη Λογοτεχνία /Μελέτες, Βιβλιογραφίες/Κώδικες/Ευρετήρια, Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία/Ανθολογίες, Συλλογή Belles Lettres/Κείμενο/Μετάφραση, Συλλογή Oxford, Συλλογή Lipsiae-Teubner, Συλλογή Lipsiae- Tauchnitiane, Συλλογή Πάπυρος, Ελληνικές εκδόσεις μεμονωμένες, Μεταφράσεις στα Νέα Ελληνικά, Ξένες εκδόσεις μεμονωμένες, Μεταφράσεις σε ξένη γλώσσα, Βυζαντινή Λογοτεχνία (Ανθολογίες), Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ανθολογίες) μέχρι το 18 αιώνα, Λατινική Λογοτεχνία, Γαλλική Λογοτεχνία μέχρι τον 17ο αιώνα, Ιστορία της Λογοτεχνίας, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας- Βιογραφίες, Ιστορία της Βυζαντινής Λογοτεχνίας- Βιογραφίες, Ιστορία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας- Βιογραφίες, Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας- Βιογραφίες, Ιστορία της Γαλλικής Λογοτεχνίας- Βιογραφίες, Ιστορία της Ξενόγλωσσης Λογοτεχνίας- Βιογραφίες, Βιβλιογραφικά

900 ΙΣΤΟΡΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ : γενική ιστορία, Ιστορία της Ελλάδος, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, Βυζαντινή Ιστορία - 1453, Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, Τοπική Ιστορίας της Ελλάδας, Μεμονωμένα Θέματα, Βιογραφίες Ελλήνων, Ρωμαϊκή ιστορία, Ιστορία της Δύσης, Ιστορία της Ανατολής, Ιστορία μεμονωμένων χωρών, Ταξίδια, Τοπική Ιστορία, Κυκλάδες (ιστορία - πολιτισμός), Αιγαίο, Σύρος, Βιογραφίες, Γεωγραφία, Γερμανική φιλολογία

English
FR
Log in to your account:

Don't have an account? Register here.