Ωράριο λειτουργίας

Η βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για το ευρύ κοινό καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8: 30 πμ μέχρι τις 4 μμ. Οι αναγνώστες μπορούν να συμβουλευτούν τα βιβλία μόνο στο χώρο του αναγνωστηρίου. Για ειδικές περιπτώσεις μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης για κάποια μεγαλύτερη εξυπηρέτηση. Οι αναγνώστες μπορούν να προτείνουν την αγορά κάποιου βιβλίου, από το εσωτερικό ή από το εξωτερικό. Η Διεύθυνση λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των αναγνωστών και τις πραγματοποιεί, στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων και εφόσον η πρόταση είναι σύμφωνη με τους στόχους της Βιβλιοθήκης.

Κανονισμοί λειτουργίας

•Οι χρήστες της βιβλιοθήκης πρέπει να συμμορφώνονται στον κανονισμό και στις υποδείξεις του προσωπικού της. •Για την χρήση της βιβλιοθήκης προϋποθέτεται εγγραφή με επίδειξη ταυτότητας. • Ο δανεισμός είναι επιτόπιος, τα βιβλία δεν βγαίνουν έξω από το χώρο της βιβλιοθήκης • Οι χρήστες δικαιούνται να δανείζονται κάθε φορά μέχρι και 3 τεκμήρια τα οποία δηλώνουν στη βιβλιοθηκονόμο • Είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε φθορά, βλάβη ή απώλεια υλικού, το οποίο χρησιμοποιούν ή δανείζονται και η οποία οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα. • Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν το υλικό που χρησιμοποίησαν στα ράφια, αλλά το αφήνουν στα τραπέζια αναγνωστηρίου. • Απαγορεύεται η οποιαδήποτε σημείωση πάνω στο υλικό της βιβλιοθήκης ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φθορές στον εξοπλισμό και το κτήριο. • Η τήρηση ησυχίας είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης. • Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή αντικειμένων που προκαλούν θόρυβο. • Οι χρήστες που συνοδεύονται από παιδιά είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και συμπεριφορά τους στη βιβλιοθήκη. • Επιτρέπεται η χρήση φορητών Η/Υ. • Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών, καθώς και η χρήση αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο υλικό της βιβλιοθήκης. • Απαγορεύεται το κάπνισμα. • Χαρτιά και σκουπίδια ρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων τη βιβλιοθήκης. • Καταστροφή ή απώλεια υλικού: Σε περίπτωση καταστροφής (υπογράμμιση, σκίσιμο κ.τ.λ.) ή απώλειας υλικού, ο χρήστης υποχρεούται να το αντικαταστήσει εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, ο χρήστης υποχρεούται να καταβάλλει στη Βιβλιοθήκη το αντίτιμο της αξίας του. Εάν τίποτε από τα ανωτέρω δε συμβεί ο χρήστης στερείται του δικαιώματος δανεισμού. • Αφαίρεση υλικού: Ο χρήστης που θα αφαιρέσει υλικό από τη Βιβλιοθήκη θα στερηθεί το δικαίωμα δανεισμού και θα του επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις. • Επιτρέπεται να φωτοτυπείται ή να φωτογραφίζεται το 25% κάθε βιβλίου μόνο. Κόστος φωτοτυπίας: 0,08€/σελίδα Α4.

Log in to your account:

Don't have an account? Register here.