Ωράριο Λειτουργίας

Η βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για το ευρύ κοινό καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8: 30 πμ μέχρι τις 4 μμ. Οι αναγνώστες μπορούν να συμβουλευτούν τα βιβλία μόνο στο χώρο του αναγνωστηρίου. Για ειδικές περιπτώσεις μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης για κάποια μεγαλύτερη εξυπηρέτηση. Οι αναγνώστες μπορούν να προτείνουν την αγορά κάποιου βιβλίου, από το εσωτερικό ή από το εξωτερικό. Η Διεύθυνση λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των αναγνωστών και τις πραγματοποιεί, στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων και εφόσον η πρόταση είναι σύμφωνη με τους στόχους της Βιβλιοθήκης.

Log in to your account:

Don't have an account? Register here.