Η Βιβλιοθήκη των Πατέρων Ιησουιτών δημιουργήθηκε και οργανώθηκε από τον πατέρα Σεβαστιανό Φρέρη. Η βιβλιοθήκη είναι αποτέλεσμα της συγχώνευσης των βιβλιοθηκών που υπήρχαν στις τρεις μονές του τάγματος στην Ελλάδα, δηλαδή στη Σύρο, στην Τήνο και στην Αθήνα, αλλά και με διάφορες δωρεές από το εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς επίσης και με αγορές βιβλίων που τακτικά γίνονται για τη συμπλήρωση κενών και γενικότερα για την ενημέρωσή της.

Στη σημερινή της μορφή, η βιβλιοθήκη διαθέτει περισσότερους από 40.000 τόμους βιβλίων και άνω των 150 περιοδικών και Δελτίων ποικίλου περιεχομένου. Τα κύρια θέματα των συλλογών μας αφορούν την καθολική εκκλησία, τη μεσαιωνική ιστορία, τη λατινική γλώσσα και τη φιλοσοφία. Τα περισσότερα βιβλία είναι στην γαλλική και ελληνική γλώσσα και τα υπόλοιπα είναι στην λατινική, αγγλική και γερμανική. Οι συλλογές της βιβλιοθήκης αποτελούνται από φυλλάδια, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, εικόνες και πίνακες ζωγραφικής.

Μεταξύ των βιβλίων της βιβλιοθήκης υπάρχουν περισσότερα από 2.000 παλαιά βιβλία που ανάγονται από τον 15ο αιώνα, κάποια από τα οποία είναι μοναδικά αντίτυπα στον ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα έχουμε 6 βιβλία του 15ου αιώνα, 100 βιβλία του 16ου αιώνα, 1000 βιβλία του 17ου αιώνα και τα υπόλοιπα είναι του 18ου και 19ου αιώνα.

Ανάμεσα στα βιβλία της βιβλιοθήκης διακρίνουμε μερικές ιδιαίτερες συλλογές όπως είναι η συλλογή Φραγκοχίωτικα (βιβλία στην ελληνική γλώσσα γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες), σπάνιες εκδόσεις γραμματικών και λεξικών, μία συλλογή λατινικής υμνολογίας που περιέχει έργα μεσαιωνικής ιστορίας και μεσαιωνικού δράματος, ιησουίτικες εκδόσεις και μία μουσική συλλογή για χορωδίες και φανφάρες. Τελευταίο απόκτημα της Βιβλιοθήκης είναι ολόκληρη η εκδοτική σειρά Sources Chrétiennes, με τα πατερικά κείμενα Ανατολής και Δύσης,

Οι αναγνώστες μπορούν να προτείνουν την αγορά κάποιου βιβλίου, από το εσωτερικό ή από το εξωτερικό. Η βιβλιοθήκη λαβαίνει υπόψη τις προτάσεις των αναγνωστών και τις πραγματοποιεί, στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων και εφόσον η πρόταση είναι σύμφωνη  με τους στόχους της Βιβλιοθήκης.

The library of the Jesuits in Greece, in Athens, has been organized by father Sebastian from 1970 until the end of 2018. The library was created by the merging of more Jesuit libraries in Syros, in Tinos, in Naxos, and in Athens, and later it was completed by donations and acquisitions. For the moment the library consists of more than 40,000 volumes of printed materials and is subscribed to more than 150 magazines and newsletters of varied content. The main topics relate to the Catholic Church, Medieval History, Medieval Drama, Latin Language and Philosophy. Most of the books are in French and Greek and the rest are in Latin, English and German. Besides the printed material, we also collect pictures, gravures, audiovisual material and original paintings.

More than 2,000 antiquarian books date back to the 15th-19th century. Some of them are unique copies in Greece. More precisely, there are 6 books of the 15th century, 100 of the 16th, and 1000 of the 17th century. The rest date in the 18th and 19th centuries. Among the books are some special collections such as Frangohiotika (books in Greek transcript in Latin characters), rare editions of grammars and dictionaries, a collection of Latin hymnology containing works of medieval history and medieval drama, Jesuit publications and a music collection for choirs and fanfare. The last acquisition of the Library is the entire collection of Sources Chrétiennes bilingual collection of patristic texts of the East and West.

La Βibliothèque de Pères Jésuites en Grèce a été créée et très bien organisée par le Père Sébastien Freris. Elle comprend plus de 40.000 livres et revues variés d’orientation Catholique, organisés selon le code Dewey. Les langues française et grec sont largement majoritaires et les reste livres sont en latin, en anglais et certaines en allemand. Le Père Sébastien a suivi toutes les éditions imprimées sur le catholicisme en Grèce et certaines à l'étranger. Les documents de la bibliothèque sont divers, on trouve des brochures, journaux, livres et revues et aussi des peintures. Parmi les livres on trouve des incunables, des éditions rares et, en général, une collection de 4000 livres anciens. Parmi eux 6 livres du xve siècle, 100 livres du xvie siècle, 1000 livres du xviie siècle  et les restes sont du xviiie siècle et du xixe siècle.

Dans la bibliothèque se dégagent plusieurs fonds particuliers comme les Frangochiotica qui sont livrés en grecs, transcrits en caractères latins, un fonds d'hymnologie latine qui comprend aussi des ouvrages sur le latin médiéval, d’histoire et de théâtre médiéval, un fonds musical pour les chorales et les fanfares et aussi diverses publications des jésuites en Grèce. L’ensemble est unique et importante dans l’église catholique et à la société grecque.

Log in to your account:

Don't have an account? Register here.